Зеркала гидры 2021 ramp ssylka onion com

Jafilype

Администратор
Подтвержденный
Сообщения
362
Реакции
38
Уважаемые пользователи RuTOR , Все сайты из нашего списка проверены и находятся онлайн, их нет в скам листах. Остерегайтесь фишинг сайтов и помните об уголовной ответственности за незаконные сделки. Подборка официальных сайтов по продаже веществ от форума Rutor носит исключительно информативный характер.

1. OMG!OMG - MOST ADVANCED DARKMARKET

Эта площадка существует довольно давно и в этот период она медленно развивалась в тени гидры. В настоящее время это ведущий сайт по продаже веществ в даркнете.
 

 

2. MEGA - DARKNET MARKET

Благодаря хорошей подготовке и листингу на зарубежных сайтах площадка смогла составить конкуренцию в стабильности и доступности, чего не смогли ее конкуренты, но все же она уступает по полпулярности площадке OMG!OMG!

 

3. HYDRA - Возрождение легенды.

Идут работы по восстановлению всеми любимой гидры, но все не так просто как казалось ранее, совсем скоро она будет доступна, а сейчас нам остается только ждать релиза от команды HYDRA.

 

________________________
RUTOR — Главная торговая и информационная площадка в сети Tor.Xaqopej

Пассажир
Сообщения
50
Реакции
14
Зеркала гидры 2021 ramp ssylka onion com
Homeadmin2020-09-22T03:05:47+03:00KAS MES ESAMESOTAS – tai nevyriausybinė organizacija, kuri teikia socialines bei psichologines paslaugas ir savo veikla prisideda kuriant vaikų, jaunimo ir jų šeimų gerovę. Mūsų misija – įtvirtinti žmogaus vertę, ypatingą dėmesį skiriant vaikų ir suaugusiųjų ugdymui.Mūsų tikslai:siekti žmonių gerovės, jų įvairiapusės socialinės integracijos, ypatingą dėmesį skiriant asmens ugdymui, pirmiausia stiprinant jo vertę ir orumą;stiprinti šeimą kaip pirminę ir svarbiausią asmens formavimosi aplinką, skleisti pozityvias nuostatas šeimos instituto atžvilgiu, suteikti socialinę – ugdomąją paramą vaikams bei jų šeimoms, siekiant jų visaverčio gyvenimo;skatinti solidarumą bei partnerystę tarp NVO ir valstybinių socialinių institucijų, kurti bendradarbiavimo tinklą, kad būtų visapusiškiau atsakoma į рамп žmonių, kuriems reikia pagalbos, poreikius;prisidėti kuriant efektyvesnę socialinę politiką, susijusią su vaikų, jų šeimų, jaunimo gerove, bei socialinę kultūrą, grindžiamą bendražmogiškomis vertybėmis.NAUJIENOSKviečiame tėvus, kurie augina paauglius nuo 10 m., į Pozityvios tėvystės įgūdžių mokymus. Tai tęstiniai, 8 susitikimų mokymai, kurie vyks kartą rampbestmarket per savaitę nuo 2022 m. birželio 6 d. iki [...]„Jo prisikėlimas nėra praeities dalykas, bet turi pasaulį persunkusios gyvybinės jėgos. Kur visa atrodo jau mirę, visur vėl ima rodytis prisikėlimo daigai. Tai – neprilygstama jėga. Tiesa, dažnai atrodo, kad [...]Balandžio 15 diena - SOTO gimtadienis! Šiandien, lygiai prieš 20 metų, savo veiklą Vilniaus senamiestyje, šalia Aušros Vartų, pradėjo kelių draugų iniciatyva įkurta nevyriausybinė organizacija SOTAS. Du dešimtmečius išlikti aktyviai ir [...]Tikime, kad jau esate skyrę 1,2 % GPM paramą Jūsų pasirinktai organizacijai ar iniciatyvai! Bet jei dar ne, labai skatiname tai padaryti! Skirti savo 1,2 % yra labai paprastai ir [...]VšĮ SOTAS vykdo globos centro funkcijas Vilniaus mieste ir teikia nemokamą socialinę ir psichologinę pagalbą bei paramą esamoms ir būsimoms globėjų ir įtėvių šeimoms, budintiems globotojams, vykdo budinčių globotojų, globėjų [...]VšĮ SOTAS kviečia globėjus, įtėvius ir budinčius globotojus į nemokamą praktinį seminarą „Kaip su vaikais kalbėtis apie lytiškumą?“, kurį ves psichologė Kristina Girštautė. Seminaras vyks nuotoliniu būdu. Seminaras skirtas globėjams, [...]TAPKITE GLOBĖJAIS ARBA ĮTĖVIAIS„Priėmimas ir pasidalijimas yra vienintelis žmogiškai vertingas ryšys, nes tik taip žmogus atskleidžia savo tikrą žmogiškumą, kuris yra santykis su Begalybe“.(Kun. Luigi Giussani)DAUGIAUKviečiame savanoriauti vaikų dienos centreKviečiame įvairaus amžiaus savanorius dalyvauti mūsų veikloje ir savanoriauti vaikų dienos centre. Savanoriai gali padėti pamokų ruošoje, prisidėti ir organizuoti ugdomąsias veiklas, vykti kartu į stovyklas. Vaikams – tai unikali galimybė susitikti su įvairiais žmonėmis, kurie sėkmingai renkasi savo gyvenimo kelius ir turi kuo pasidalinti. Savanorių atėjimo dėka vaikai lavina savo socialinius įgūdžius, lengviau priima kito skirtingumą, laisviau įsitraukia į atvirą bendravimą su suaugusiu žmogumi. Dėl savanorystės kviečiame kreiptis telefonu 8 5 2121453 arba el. p. [email protected]ŪSŲ RĖMĖJAI IR PARTNERIAI
 

Ejydu

Местный
Сообщения
114
Реакции
1
Общие условия1. Редакция ItsMyCity.ru (далее IMC) предлагает вам осуществить пожертвование в любой удобной вам форме на следующих условиях.2. Настоящее предложение является предложением коллектива IMC заключить с любым, кто отзовется на данное предложение (далее — Жертвователь), договор пожертвования, на условиях, предусмотренных ниже.3. Предложение вступает в силу со дня, следующего за днем ее размещения на сайте IMC в интернете по адресу itsmycity.ru/donate (далее - Сайт).4. Предложение действует бессрочно. IMC вправе отменить предложение в любое время без объяснения причин. В предложение могут быть внесены изменения и дополнения, которые вступают в силу со дня, следующего за днем их размещения на Сайте. Недействительность одного или нескольких условий предложения не влечет недействительности всех остальных условий предложения.5. Соглашаясь с предложением, Жертвователь дает свое согласие на получение транзакционных писем от IMC, подтверждающих совершение платежа.6. Жертвователь безвозмездно передает в собственность IMC денежные средства в размере, определяемом Жертвователем, на цели, указанные в п. 7 данного предложения.7. Назначение пожертвования: средства считаются поступившими на ведение уставной деятельности и содержание IMC.8. Датой осуществления пожертвования является дата поступления денежных средств от Жертвователя на счет IMC.9. IMC вправе в любое время до передачи ей пожертвования и в течение 15 дней после передачи пожертвования от него отказаться. В случае отказа от пожертвования после передачи пожертвования IMC возвращает пожертвование в течение 15 дней после принятия решения об отказе. В случае невозможности передать пожертвование Жертвователю пожертвование остается в распоряжении IMC.10. Жертвователь вправе отказаться от своего пожертвования в течение 15 дней со дня совершения транзакции. О своем желании Жертвователь извещает IMC по электронной почте, по адресу [email protected] IMC обязуется вернуть денежные средства в течение 15 дней с момента заявления Жертвователя.12. Совершая действия, предусмотренные данным предложением, Жертвователь подтверждает, что ознакомлен с условиями и текстом настоящего предложения, целями деятельности IMC, осознает значение своих действий, имеет полное право на их совершение и полностью принимает условия настоящего предложения.13. В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» Жертвователь настоящим дает свое согласие на обработку своих персональных данных любыми не запрещенными законом способами для целей исполнения настоящего предложения.Информация о платежах:Платежи. Оплата банковской картой онлайнГарантии безопасностиПроцессинговый центр CloudPayments защищает и обрабатывает данные Вашей банковской карты по стандарту безопасности PCI DSS 3.2. Передача информации в платежный шлюз происходит с применением технологии шифрования SSL. Дальнейшая передача информации происходит по закрытым банковским сетям, имеющим наивысший уровень надежности. CloudPayments не передает данные Вашей карты нам и иным третьим лицам. Для дополнительной аутентификации держателя карты используется протокол 3D Secure.В случае, если у Вас есть вопросы по совершенному платежу, Вы можете обратиться в службу поддержки клиентов платежного сервиса по электронной почте [email protected]Безопасность онлайн платежейПредоставляемая Вами персональная информация (имя, адрес, телефон, e-mail, номер кредитной карты) является конфиденциальной и не подлежит разглашению. Данные Вашей кредитной карты передаются только в зашифрованном виде и не сохраняются на нашем Web-сервере.Мы рекомендуем вам проверить, что ваш браузер достаточно безопасен для проведения платежей онлайн, на специальной странице.Безопасность обработки Интернет-платежей гарантирует ООО «КлаудПэйментс». Все операции с платежными картами происходят в соответствии с требованиями VISA International, MasterCard и других платежных систем. При передаче информации используются специальные технологии безопасности карточных онлайн-платежей, обработка данных ведется на безопасном высокотехнологичном сервере процессинговой компании.КонфиденциальностьФедеральный закон РФ № 152-ФЗ «О персональных данных» — федеральный закон, регулирующий деятельность по обработке (использованию) персональных данных.1. ОпределенияИнтернет проект www.itsmycity.ru (далее – URL, «мы») серьезно относится к вопросу конфиденциальности информации своих клиентов и посетителей сайта www.itsmycity.ru (далее – «вы», «посетители сайта»). Персонифицированной мы называем информацию, содержащую персональные данные (например: ФИО, логин или название компании) посетителя сайта, а также информацию о действиях, совершаемых вами на сайте www.itsmycity.ru. (например: заказ посетителя сайта с его контактной информацией). Анонимными мы называем данные, которые невозможно однозначно идентифицировать с конкретным посетителем сайта (например: статистика посещаемости сайта).2. Использование информацииМы используем персонифицированную информацию конкретного посетителя сайта исключительно для обеспечения ему качественного оказания услуг и их учета. Мы не раскрываем персонифицированных данных одних посетителей сайта www.itsmycity.ru другим посетителям сайта. Мы никогда не публикуем персонифицированную информацию в открытом доступе и не передаем ее третьим лицам. Исключением являются лишь ситуации, когда предоставление такой информации уполномоченным государственным органам предписано действующим законодательством Российской Федерации. Мы публикуем и распространяем только отчеты, построенные на основании собранных анонимных данных. При этом отчеты не содержат информацию, по которой было бы возможным идентифицировать персонифицированные данные пользователей услуг. Мы также используем анонимные данные для внутреннего анализа, целью которого является развитие продуктов и услуг www.itsmycity.ru3. СсылкиСайт www.itsmycity.ru может содержать ссылки на другие сайты, не имеющие отношения к нашей компании и принадлежащие третьим лицам. Мы не несем ответственности за точность, полноту и достоверность сведений, размещенных на сайтах третьих лиц, и не берем на себя никаких обязательств по сохранению конфиденциальности информации, оставленной вами на таких сайтах.4. Ограничение ответственностиМы делаем все возможное для соблюдения настоящей политики конфиденциальности, однако, мы не можем гарантировать сохранность информации в случае воздействия факторов находящихся вне нашего влияния, результатом действия которых станет раскрытие информации. Сайт www.itsmycity.ru и вся размещенная на нем информация представлены по принципу "как есть” без каких-либо гарантий. Мы не несем ответственности за неблагоприятные последствия, а также за любые убытки, причиненные вследствие ограничения доступа к сайту www.itsmycity.ru или вследствие посещения сайта и использования размещенной на нем информации.5. КонтактыПо вопросам, касающимся настоящей политики, просьба обращаться по адресу [email protected]Юридическое лицо
ИП Колезев Дмитрий Евгеньевич
ИНН 667116912412
ОГРН 317665800061970
Адрес: 620025, г. Екатеринбур, ул. Мамина-Сибиряка, 126, оф. 299Как отменить платеж или подпискуСделанный платеж можно отменить в течение 15 дней после его совершения. Для этого напишите на почту [email protected], указав email, оставленный при регистрации платежа, а также указав номер платежа, который будет указан в письме, полученном после осуществления платежа.Если вы хотите отменить регулярную подписку на платежи, напишите на [email protected], также указав ваш email и номер платежа.
Зеркала гидры 2021 ramp ssylka onion com
 

Ymuxih

Пассажир
Сообщения
63
Реакции
1
Fine desserts ♥ quality ingredients ♥ Vancouver’s top independent cake shop ♥ Open 7 days a week ! April Update***We are extending our store hours for Thursday, Friday and Saturday from 9 am to 7 pm starting  from May 5th***Our regular days and hours of operation are: Mon to Sun  : 9am to 6pm                                                                                     Thank you for your patience; we hopefully will be back to normal operations soon!  CAKE ORDERS * Limited cakes are available for order. Please pre-order only via email or phone call *by at least noon the day prior to pick-up*. We will have some cakes available for walk-in as well.  Please note:  As we are not answering the phone on a regular basis due to reduced staff levels, we are asking that you please email us at [email protected] for orders and any questions.  The order email should include the following: Subject Line:  CAKE ORDERNameContact NumberOrder details including type of cake, size of cake, and any personal inscription instructions (ex. Happy Birthday Ben, Congratulations Tina, etc)Date and Time of Pick-up Please wait for a response email to show confirmation of the order and any questions. Available Cakes ***some of them may be out of stock temporary without notice*** Triple Chocolate Mousse (6″, 8″, Individual)Cheesecakes (6″, 8″, slice):MangoNew York with Raspberry sauce Flans (7″, 9″, slice):Lemon Orange Flan with BlueberryLime Raspberry FlanPassion Fruit Flan Tiramisu (6″,8″, Individual)White Chocolate Raspberry Mousse (6″,8″, Individual )Peanut Butter Mousse (6″, 8″, Individual)Lemon Mousse Cake (6″, 8″, Individual)Chocolate Hazelnut Zuccotto (7″, 9″, Individual),Dulce De Leche (6″, 12″, slice)Neopolitan Cake (6″, 8″)Bittersweet Chocolate Buttercream (6″, 8″, slice)Hedgehog (6″, 8″, slice)St. Honore (6″, 12″, Individual)Mocha Torte (6″, 8″)Carrot Cake (6″, 8″, slice)Toffee Cake (6″, 8″)Coconut Chiffon (6″, 12″ , slice) ****Now comes as a log shape******Chocolate Obsession (6″, 12″, slice)Ganache Cake(6″, 8″)***7 days advance notice necessary, decoration has been changed(Large shaving chocolate on the side***Pecan Cranberry Tart (7″,9″)***Larger cakes would be available depending on cakes and need to be paid in full to confirm, please call us for more assistance***We’re really excited to be back. See you soon!The Sweet Obsession Team
 
K

Kajotoxa

Пассажир
Сообщения
43
Реакции
19
WELCOME TO THE HERO FACTORY.Prodotti aspirazionali, manager ispirazionali:
il mercato ha bisogno di eroi.
Ed eroi si diventa. Spesso, insieme a noi.
Da 30 anni il successo di manager, brand e prodotti
passa per BPRESS.Be the next hero.HOW TO MAKE A HERO.Come nasce un hero product?Come si presenta un prodotto e si racconta un brand per attirare l’attenzione dei potenziali clienti? Come si differenzia dalla concorrenza? Il nostro incarico comincia proprio qui, creando la strategia di comunicazione più adatta e lavorando duramente per fare diventare brand e prodotti i protagonisti di uno stile di vita. E noi partiamo da quello che ti aspetti da un’agenzia di PR: le relazioni con i giornalisti e i blogger per creare interesse e visibilità sui media tradizionali e online, il dialogo con gli influencer e i brand ambassador attraverso i social media, la progettazione di eventi e la produzione di contenuti multimediali. Uniamo media relations e comunicazione tradizionale con i nuovi linguaggi del video making e dello storytelling. Cioè, per usare una parola di moda: ci occupiamo di content marketing.Come far parlare di un’azienda?Aiutando i manager a dialogare con la business community. Studiando competitor e mercati, parlando quotidianamente con i giornalisti-chiave e con i blogger,organizzando incontri, interviste ed eventi con i media nazionali, locali e verticali cartacei, on air e on line. Insomma, facendo tutto quello che è utile per favorire il dialogo con gli influencer sui temi-chiave. Risultato: i manager delle aziende per cui lavoriamo crescono in autorevolezza e riconoscibilità. Perché la comunicazione corporate oggi passa attraverso il personal branding del top management, il media training e le speaking opportunities. Ma anche attraverso contenuti di qualità, interessanti per i media e per le community dei clienti. E poi, sperando di doverlo fare il meno possibile, affianchiamo l’azienda nel crisis management.Be the next hero.I nostri eroiSCOPRILI TUTTIDicono di noiNFONGrande conoscenza del mercato e degli opinion leader, contatti chiave nel mondo dei media e abilità nel trasmettere e amplificare i messaggi strategici, nei tempi e nei modi corretti: in BPRESS non abbiamo trovato solo l’eccellenza in questi ambiti ma anche un team capace di anticipare le nostre richieste, di proporre idee e contenuti di qualità e di un dinamismo contagioso. Marco Pasculli, VP International Revenue Operations – NFONBABBELBabbel si è posizionata nel tempo come punto di riferimento e realtà esperta nel campo dell’educazione, oltre che come fonte autorevole di dati e informazioni per differenti tipologie di media. Non solo in ambito strettamente linguistico, ma in un contesto più ampio associato al mondo della cultura, della tecnologia, della carriera e del lifestyle. Per raggiungere questo traguardo il team BPRESS è stato fondamentale, grazie a un lavoro costante di content creation, che ci ha permesso di trasmettere i vantaggi del metodo Babbel, di raggiungere le differenti tipologie dei nostri utenti e di ottenere una media coverage sempre in crescita e di grande qualità.Raquel Meca Garrido, Senior International PR Manager Spain, Italy, France – BABBELLINEA MAMMABABYLa brand essence rappresenta il cuore e l’anima di un’azienda e il Team BPRESS è riuscito da subito, con velocità e grande competenza, a cogliere l’essenza del nostro marchio. E questo è fondamentale per un brand come Linea MammaBaby, pensato per un target allargato, i bambini e l’intera famiglia. Abbiamo lanciato insieme nuovi prodotti, con successo, e siamo riusciti finalmente a fare quel cambio di passo nella comunicazione, sia sui mezzi tradizionali, sia sui canali social!Maria Elena Olcelli, CEO – LINEA MAMMABABYNEXTDOORIn BPRESS ho trovato innanzitutto un partner, non solo un consulente. Ho trovato un alleato, che mi ha affiancato negli anni, nella comunicazione strategica e operativa. Ho trovato un team sempre disponibile e appassionato che, fin dal lancio di Nextdoor in Italia, non ha mai smesso di creare campagne Pr particolarmente smart, tanto da essere più volte fonte di ispirazione per le agenzie di comunicazione delle altre country europee in cui siamo presenti.Amedeo Galano, Head of Italy – NEXTDOORDoppietta di premi per BPRESS ai Touchpoint Awards Engagement 2021R3START! TV, la web tv in live streaming sui canali FB e di BPRESS, si aggiudica il primo premio di categoria Comunicazione Corporate Il lancio di Le Mani sul Mondo, primo podcast Audible Original di Roberto Saviano in esclusiva per Audible.it – nell’ambito di Maratona Podcast – Tramedautore – ...
 

Похожие темы

Сверху Снизу